Füüsiline isik

 Mida mina saan füüsilise isikuna GDPR alusel nõuda?

  • Võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks.
  • Saada koopia oma isikuandmetest, mis on isikuandmete (vastutava või volitatud) töötleja käes.
  • Taotleda oma isikuandmete ülekandmist teise ettevõttesse (nt sideoperaatori vahetamisel).
  • Taotleda oma isikuandmete töötlejalt kõigi minu kohta käivate isikuandmete kustutamist.
  • Keelata minu kohta automatiseeritud otsuste tegemine, sealhulgas profiili koostamine (nt pank).