CV - Tõnu Metsäär

Isikuandmed

Nimi: Tõnu Metsäär
Sünniaeg: 10.08.1971
Telefon: +372 56 59 041
E-post: legal@waldrand.ee
Weeb: www.waldrand.ee

Hariduskäik

Kuressaare 2. Keskkool, 1989
Tallinna Majandustehnikum, jurist, 1991
Tartu Ülikool, õigusteadus, 2004 (võrdsustatud magistrikraadiga)

Töökogemus

  1. 1991 - 1993 Tallinna Linnavalitsuse VE Talfon jurist; juuni 1993 -1994 SK Reval Sport osakonna juhataja, jaanuar 1995 – september 1995 Asco Service Eesti AS direktor; september 1995 – juuli 1996 AS Pafer osakonna juhataja;
  2. juuli 1996 – veebruar 2000 Riigikantselei Valitsusside nõunik; veebruar 2000 kuni aprill 2001 Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse õigusdirektor; juuni 2001 – detsember 2003 Kaitseministeeriumi julgeolekuosakonna IT-jurist, veebruar 2004 –juuni 2006 Teabeameti (praegu Välisluureamet) IT-õigusnõunik;
  3. juuni 2006 – veebruar 2011 Microlink Eesti AS ja veebruar 2011 -märts 2011 Elion Ettevõtted AS õigusnõunik (kõik valdkonnad);
  4. märts 2010 – aprill 2012 Eesti Interneti Sihtasutuse õigusnõunik;
  5. Waldrand Law juhataja ja omanik 22 aastat (seniajani), mille jooksul on toimunud büroo lepinguliste klientide teenindamine nii era-kui avalikust sektorist, keda on hinnanguliselt üle 100 kliendi;
  6. julgeolekuasutuste seaduse ja selle rakendusaktide väljatöötamise töögrupi liige; Riigisaladuse seaduse infoturbe peatüki ning VV ja KaM vastavate määruste eelnõude autor; Eestis käesoleval ajal kehtivate .ee domeenireeglite eelnõu autor ja koolitaja vastava ala loengutel;
  7. Tallinna Linnakohtu (Harju Maakohus) rahvakohtunik 8 aastat.

Keeleoskus

eesti keel (emakeel)
vene ja inglise keele oskus heal tasemel
soome keele oskus rahuldaval tasemel

Liikmelisus

Eesti Juristide Liit – täisliige
Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts – liige
Tartu Ülikooli Vilistlaskogu – liige
The Law Society (Suurbritannia) – liige
Union Internationale des Avocats (Prantsusmaa) – liige

Täienduskoolitus

University of Cambridge veebiseminarid ja materjalid; Eesti Juristide Liidu ja muude koolitusfirmade (Preismann, Tallinna Konverentsid jne) täiendkoolitused õigusalal, juhtimise, meedia ja suhtlemise alal.