CV-Tõnu Metsäär

Isikuandmed

Nimi: Tõnu Metsäär
Sünniaeg: 10.08.1971, Kuressaare
Haridustase: akadeemiline (LL.M)

Lühitutvustus

Pikajaline töökogemus juristina era- ja avalikus sektoris. Mitmekülgne kohtus esindamise ja õigusloomealane kogemus. Väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus. Võõrkeeled: inglise, soome ja vene keel suuliselt ja kirjalikult. Avatud mõtlemisega, täpne, head huumorit hindav.

Keskharidus

Kuressaare II Keskkool (1986 - 1989)

Kutseharidus

Tallinna Majandustehnikum (1989 - 1991), majandusjurist

Kõrgharidus

Tartu Ülikool (1997 - 2004), õigusteadus

Näited töökogemusest

Waldrand Õigusbüroo OÜ - tegevpartner (alates 1996.a)
Riigikantselei Valitsusside - õigusnõunik
Riigi Infokommunikatsiooni
Sihtasutus - õigusdirektor
Tallinna Linnakohus - rahvakohtunik

Näited erialases tegevuses koostatud õigusaktide ja -dokumentide eelnõudest

Riigisaladuse seaduse muutmise seadus - 2002. a eelnõu ja 2003.a eelnõu
Eesti .ee Domeenireeglid - 2005.a eelnõu ja 2009 - 2010.a eelnõud

Organisatsiooniline kuuluvus

Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts - täisliige
Eesti Juristide Liit - täisliige
Tartu Ülikooli Vilistlaskogu - liige