Oikeudelliset

Asiakirjojen laatiminen ja analyysi

Valmistelemme tarvitsemasi oikeudellisen asiakirjan, esimerkiksi sopimuksen, hakemuksen tai kanteen vastauksen luonnoksen, muotoilemalla sen selkeästi ja tarkasti. Mutta ennen sitä yritämme toimistossamme tapahtuvan konsultoinnin yhteydessä mahdollisimman hyvin ymmärtää tavoitteitasi ja etujasi, jotta ne heijastuisivat laadittavassa asiakirjassa sinulle parhaalla tavalla. Lisäksi tarjoamme sihteeripalveluja toimistomme laatimia oikeudellisia asiakirjoja notaarin toimesta vahvistaessa tai virallisia käännöksiä tilattaessa jne.

Pyynnöstäsi analysoimme esimerkiksi yhteistyökumppanilta tai työnantajalta saamaasi sopimusta tai sen luonnosta, sinulle tärkeää tuomiota tai muuta oikeudellista asiakirjaa. Tutkimme asiakirjan sisältöä ja muotoa, lajia, pätevyyttä, mahdollisia oikeudellisia puutteita ja kaikkia muita merkittäviä seikkoja. Oikeudellisen analyysin perusteella annamme sinulle suullisesti ja/tai kirjallisesti yksityiskohtaisen selvityksen kaikista oikeuksista ja riskeistä, joita se asiakirja tuo sinulle mukanaan.

Oikeudellinen neuvonta

Kuuntelemme tarkasti sinulle huolta aiheuttavan oikeudellisen ongelman ja selvitämme voimassaolevan lainsäädännön perusteella mahdollisuudet sen ratkaisemiseksi sinulle edullisesti ja nopeasti. Neuvomme, mikä olisi paras tapa toimia syntyneessä tilanteessa sekä laadimme kantasi ja tarvittavat asiakirjat virheettömästi ja ajoissa. Näin esimerkiksi oikein laadittu oikeudenkäyntiä edeltävä vaatimus on vastapuolelle selvä merkki siitä, että olet kannanotoissasi johdonmukainen, tarkka sekä valmis menemään oikeuksiesi turvaamiseksi myös oikeuteen - ja voittamaan.

Toisaalta voidaan myös sinulle esittää joku vaatimus tai valitus ainoastaan siinä toivossa, että pelästyt sitä paperia etkä oivalla, ettei kyseinen vaatimus todellisuudessa olekaan laillinen tai se on laadittu juridisesti virheellisesti. Hyvin monet alussa huomaamattomat seikat saattavat osoittautua eduksesi, jos osaa ne löytää ja käyttää niitä oikein. Konsultoinnin aikana annamme voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvia käytännön neuvoja, ottaen huomioon myös Euroopan unionin säädökset ja Viron korkeimman oikeuden käytännön.

Edustaminen tuomioistuimessa

Saattaa tapahtua, että joku on haastanut sinut oikeuteen, mikä tarkoittaa sitä, että nyt sinun on puolustettava itseäsi oikeudessa. Sama on tilanne myös silloin, kun esimerkiksi sopimuskumppani, osaomistaja tai työnantaja ei hyväksy mielipidettäsi, vaikka myös nykyinen lainsäädäntö tukee sinua. Silloin kannatta ilmeisesti hakea oikeusteitse oikeutta saadakseen tarvittava tulos valtiovallan tuella.
Asiakkaan edustaminen oikeuskiistoissa on Waldrand-lakitoimiston pitkäaikainen toimintakenttä, jonka tähänastisiin tuloksiin voimme olla kaikin puolin tyytyväisiä. Olemme edustaneet asiakkaita sekä siviiliasioissa että hallinto- ja rikosasioissa. Useissa tapauksissa olemme onnistuneet ratkaisemaan jo tuomioistuimen käsiteltäväksi siirtyneen kiistan asianosaisten sovinnolla. Yleensä sinun ei tarvitse toimistomme asiakkaana lainkaan tulla oikeudenkäyntiin henkilökohtaisesti, varsinkin kun kyseessä on monimutkainen oikeusriita.

Tämän palvelun puitteissa laadimme etusi mukaan kaikki tuomioistuimessa tarvittavat menettelyasiakirjat, osallistumme edustajinasi asian suulliseen käsittelyyn, keräämme tarvittavia todisteita ja pidämme ajoissa yhteyttä tuomioistuimeen ja vastapuoleen. Ei voida pitää järkevänä oikeudesta saapuneen kanteen huomiotta jättämistä, koska tällöin sinua uhkaa yksipuolinen tuomio etkä itse ole saanut sanoa mitään puolustukseksi. Oikeudenkäynti ja sen seuraukset on otettava vakavasti. Toimiessa edustajanasi oikeudessa, annamme kattavan katsauksen menettelyyn, vastapuolen käyttäytymiseen ja sen todennäköisiin taustoihin sekä mahdolliseen tuomioon. Puolustamme etujasi ja oikeuksiasi oikeudessa kaikin laillisin keinoin.